Language Switching Tool

 درباره ما

شرکت مهندسی آبتاب صنعت نوین با اتکا به خداوند متعال و استعانت از نیروهای انسانی متخصص و متعهد و با تکیه بر تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و کارگاهی قصد دارد در جهت خود کفایی و خود باوری در صنایع هوایی کشور حضوری موثر و فعال داشته باشد لذا این شرکت آماده است  خدمات فنی و مهندسی خود را در بخش های مهندسی مکانیک و سیستم ها، مهندسی الکترونیک و اویونیک و مهندسی هواوفضا به ارگان ها، سازمان ها و شرکت هایی که تمایل به همکاری دارند ارائه نماید.